Κοριτσάκι παίζει τον γιατρό με αρκουδάκι, αποκατάσταση βουβωνοκήλης
cloud-a

Ανελκόμενοι όρχεις

Οι ανελκόμενοι όρχεις αποτελούν μία κοινή ανωμαλία στην κάθοδο των όρχεων. Εντοπίζονται από τον παιδοχειρουργό σε μία εξέταση ρουτίνας και πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά μέχρι την προσχολική ηλικία.

Παιδί κάθεται με το αρκουδάκι του, ανελκόμενοι όρχεις

Τι είναι οι ανελκόμενοι όρχεις;

Οι ανελκόμενοι όρχεις είναι μία συνήθης διαταραχή που σχετίζεται με τη θέση των όρχεων. Σε κάποια παιδιά, οι όρχεις ενώ βρίσκονται στο όσχεο κανονικά κατά τους πρώτους μήνες ζωής, στη συνέχεια ανεβαίνουν σε υψηλότερη θέση και μπορεί να μετακινούνται ανάμεσα στο όσχεο και στη βουβωνική χώρα.

Στα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών και μέχρι την εφηβεία συνήθως ο όρχις μετακινείται στη σωστή του θέση στο όσχεο και μένει εκεί μόνιμα.

Οι ανελκόμενοι όρχεις έχουν φυσιολογικό μέγεθος και σύσταση. Επίσης, η θέση του ενός όρχι είναι συνήθως ανεξάρτητη από τη θέση του άλλου. Έτσι, είναι δυνατόν ένα παιδί να έχει έναν φυσιολογικό και έναν ανελκόμενο όρχι.

Σε κάποιες περιπτώσεις οι όρχεις που μετακινούνται, ανέρχονται και παραμένουν σε υψηλότερη θέση εκτός του οσχέου. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται ολισθαίνοντες όρχεις ή επίκτητη κρυψορχία και όταν διαπιστώνεται πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα με χειρουργική επέμβαση, καθώς συνδέεται με προβλήματα υπογονιμότητας, στειρότητα καθώς και την εμφάνιση καρκίνου.

Πού οφείλονται οι ανελκόμενοι όρχεις;

Οι ανελκόμενοι όρχεις συνδέονται με τα αυξημένα αντανακλαστικά των κρεμαστήρων μυών. Όταν οι μύες συσπώνται λόγω πχ αλλαγής θερμοκρασίας ή άγχους, το μήκος του πόρου μικραίνει και οι όρχεις πλησιάζουν στο σώμα. Τα αυξημένα αντανακλαστικά του κρεμαστήρα μυ και το μεγάλο μήκος του οσχεϊκού συνδέσμου έχουν ως συνέπεια ο όρχις να μετακινείται εύκολα και να ανεβαίνει στον βουβωνικό πόρο.

Το αντανακλαστικό του κρεμαστήρα εμφανίζεται αρκετούς μήνες μετά τη γέννηση για αυτό και αρχικά οι όρχεις βρίσκονται κανονικά στο όσχεο. Στην παιδική ηλικία το αντανακλαστικό είναι εντονότερο, καθώς το επίπεδο των ανδρογόνων είναι χαμηλό.

Ποια είναι τα συμπτώματα των ανελκόμενων όρχεων;

Στους ανελκόμενους όρχεις η μετακίνηση σχεδόν πάντα γίνεται χωρίς πόνο ή ενόχληση. Για αυτόν τον λόγο τα παιδιά αντιλαμβάνονται συνήθως τον ανελκόμενο όρχι μόνο όταν δεν δούνε ή δεν νιώσουν τον όρχι στο όσχεο.

Οι ανελκόμενοι όρχεις μπορούν να μετακινούνται με το χέρι από τη βουβωνική χώρα στο όσχεο. Συνήθως παραμένουν για λίγο εκεί και στη συνέχεια επιστρέφουν στη βουβωνική χώρα.

Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν να μετακινούνται από μόνοι τους στο όσχεο και να παραμείνουν για κάποιο χρόνο. Ένα άλλο σύμπτωμα είναι ότι μπορεί να ανέλθουν από το όσχεο στη βουβωνική χώρα ξαφνικά και για σύντομο χρονικό διάστημα.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Οι ανελκόμενοι όρχεις τεκμηριώνονται με κλινική εξέταση από τον παιδοχειρουργό Κωνσταντίνο Φαρμάκη. Εάν κατά την ψηλάφηση ο παιδοχειρουργός δεν εντοπίσει τον όρχι στο όσχεο, θα προσπαθήσει να τον βρει με ψηλάφηση στη σύστοιχη βουβωνική χώρα και στη συνέχεια να τον μετακινήσει στο όσχεο. Σε περίπτωση που ο όρχις μετακινηθεί και παραμείνει στο όσχεο τότε μιλάμε για ανελκόμενο όρχι.

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος συμβάλλει στη μελέτη της σύστασης και της μορφολογίας του όρχι, στον καθορισμό των διαστάσεών του και στην συνύπαρξη βουβωνοκήλης ή υδροκήλης.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο παιδοχειρουργός να έχει την εμπειρία να κάνει τη διάκριση, που πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολη, μεταξύ ανελκόμενου όρχι, ολισθαίνοντος όρχι και κρυψορχίας.

Πώς θεραπεύονται οι ανελκόμενοι όρχεις;

Οι ανελκόμενοι όρχεις δεν απαιτούν άμεση χειρουργική επέμβαση όπως η κρυψορχία, αλλά πρέπει να παρακολουθούνται από τον παιδοχειρουργό ανά 6 έως 12 μήνες μέχρι την προσχολική ηλικία. Η παρακολούθηση είναι αναγκαία προκειμένου να εντοπιστεί εγκαίρως η μετατροπή σε ολισθαίνοντες όρχεις και να αντιμετωπιστεί άμεσα η επίκτητη κρυψορχία. Σε μία τέτοια περίπτωση, η χειρουργική αποκατάσταση με τη μέθοδο της ορχεοπηξίας είναι επιβεβλημένη για να μειωθούν οι επιπτώσεις μελλοντικά στη γονιμότητα και την υγεία του παιδιού. Ο παιδοχειρουργός Κωνσταντίνος Φαρμάκης διενεργεί την επέμβαση με τομή στο όσχεο. Το παιδί παίρνει εξιτήριο την επόμενη μέρα.