Κωνσταντίνος Φαρμάκης,
Χειρουργός Παίδων, Διδάκτωρ ΑΠΘ

Εξειδίκευση στη Λαπαροσκοπική
Χειρουργική και την Παιδοουρολογία

cloud-a

Γνωρίστε
τον ιατρό

Δρ Κωνσταντίνο Φαρμάκη,
Χειρουργό Παίδων

Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Φαρμάκης και είμαι Χειρουργός Παίδων. Ασχολούμαι με όλο το φάσμα της Παιδοχειρουργικής. Μετεκπαιδεύτηκα και εργάστηκα στο Παρίσι επί πενταετία, όπου και εξειδικεύτηκα στους τομείς της Παιδοουρολογίας, της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και της Ενδοσκοπικής Χειρουργικής. Είμαι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και ακαδημαϊκός υπότροφος του ΑΠΘ. Διατηρώ ιατρεία στη Θεσσαλονίκη και την Κατερίνη, ενώ είμαι υπεύθυνος Παιδοχειρουργικού στην Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης. Η μακροχρόνια μετεκπαίδευση και εμπειρία μου, καθώς και η αγάπη μου προς τα παιδιά με οπλίζει με τη δυνατότητα να προσφέρω την πιο σύγχρονη και αποτελεσματική θεραπεία στους μικρούς ασθενείς.

Παιδοχειρουργός Δρ Φαρμάκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Επεμβατικές
Μέθοδοι