Κοριτσάκι παίζει τον γιατρό με αρκουδάκι, αποκατάσταση βουβωνοκήλης
cloud-a

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει φέρει επανάσταση στην παιδοχειρουργική, καθώς αντιμετωπίζει παθήσεις που ταλαιπωρούν τα παιδιά με μια μέθοδο ελάχιστα επεμβατική, η οποία περιορίζει τη νοσηρότητα μετά το χειρουργείο και κατ’ επέκταση και την περίοδο ανάρρωσης.

Λαπαροσκοπική Χειρουργική Δρ Φαρμάκης Θεσσαλονίκη

Με δεδομένο δε ότι τα παιδιά είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών, η λαπαροσκοπική χειρουργική έρχεται να τα απαλλάξει από το χειρουργικό στρες. Παθήσεις που αντιμετωπίζονταν με κλασικές ανοιχτές επεμβάσεις και έντονα τραυματικό τρόπο, μέσω της λαπαροσκοπικής χειρουργικής θεραπεύονται πλέον με ατραυματικές και ανώδυνες επεμβάσεις και καλύτερα αποδεκτές από το παιδί.

Αρχικά οι λαπαροσκοπικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για διαγνωστικούς σκοπούς στα παιδιά, αλλά τελικά απέκτησαν θεραπευτικό χαρακτήρα, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος παθήσεων. Ειδικότερα, οι παθήσεις στις οποίες  βρίσκει εφαρμογή η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι, μεταξύ άλλων,  η χολολιθίαση, η κήλη, η οξεία σκωληκοειδίτιδα,  η πυλωρική στένωση, η κρυψορχία, οι κύστεις ωοθήκης, η κιρσοκήλη, ο εγκολεασμός εντέρου, το ενδοκοιλιακό απόστημα κτλ.

Πώς γίνεται

Στη λαπαροσκοπική χειρουργική, η οποία διενεργείται υπό γενική αναισθησία, ο παιδοχειρουργός πραγματοποιεί πολύ μικρές τομές στην κοιλιά, μέσα από τις οποίες εισάγονται μια ειδική κάμερα (λαπαροσκόπιο), η οποία προβάλει την εικόνα του εσωτερικού της κοιλιάς σε ειδική οθόνη υψηλής ευκρίνειας και μάλιστα μεγεθυμένη έως και 15 φορές, αλλά και ενδοσκοπικά εργαλεία με τα οποία γίνεται η επέμβαση.

Στις παιδοχειρουργικές επεμβάσεις τα ενδοσκοπικά εργαλεία που αξιοποιούνται είναι διαμέτρου 3 με 5 χιλιοστών. Πριν τη διενέργεια της επέμβασης η κοιλότητα της κοιλίας τροφοδοτείται από ειδικό αέριο, ώστε να φουσκώσει και να υπάρχει ευελιξία κινήσεων για τον παιδοχειρουργό. 

Μπορεί να επιλεχθεί και η λαπαροσκοπική επέμβαση μονήρους οπής, με τη δημιουργία μόνο μίας τομής στον ομφαλό του παιδιού.

Λαπαροσκοπική χειρουργική και πλεονεκτήματα

Με τη λαπαροσκοπική χειρουργική το χειρουργικό τραύμα περιορίζεται, αφού μέσω των πολύ μικρών τομών ελαχιστοποιείται η κάκωση του κοιλιακού τοιχώματος, η απώλεια αίματος περιορίζεται, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο, η ανάρρωση επιταχύνεται, ενώ ο μετεγχειρητικός πόνος ελαχιστοποιείται.

Επίσης το ενδεχόμενο μετεγχειρητικών επιπλοκών είναι πολύ μικρότερο. Στις ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις οι συμφύσεις είναι συνηθισμένες και μπορούν να παρατείνουν  τη νοσηρότητα για τον ασθενή. Στη λαπαροσκοπική χειρουργική, οι συμφύσεις ελαχιστοποιούνται.

Η λαπαροσκοπική είναι ιδιαίτερα ασφαλής και το ίδιο αποτελεσματική με το ανοιχτό χειρουργείο, με τη διαφορά ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί είναι λιγότερο επεμβατικές. Η δυνατότητα που δίνει το λαπαροσκόπιο για μεγέθυνση της χειρουργικής εικόνας και η πρόσβαση που προσφέρει στον παιδοχειρουργό σε περιοχές τις οποίες δεν μπορούσε να δει καθαρά, είναι και οι κύριοι παράγοντες για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Καταλυτική βέβαια σε αυτό το επίπεδο είναι η επιλογή του παιδοχειρουργού που θα εφαρμόσει τη μέθοδο, ο οποίος πρέπει να είναι εκπαιδευμένος και με εμπειρία στη λαπαροσκοπική χειρουργική.